top of page

ISTORIC

La 12 decembrie 1980 în componenţa societăţii ştiinţifice Republicane a chirurgilor se organizează secţia medicilor endoscopişti.

 

Preşedintele secţiei a fost ales V. Guţu, secretară ştiinţifică D-r Anna Kalamaghina.

1.jpg

V. Guţu

2a.jpg

D-r Anna Kalamaghina.

În 1982 (X) pe baza SCR a avut loc şedinţa comisiei „terapia” a Academiei de Ştiinţe Medicale a fostei Uniuni Sovietice şi comisiei centrale „gastroenterologie” în frunte cu directorul Institutului Central de gastroenterologie, academicianul A. Loghinov.

 

Organizarea şi dezvoltarea gastroenterologiei şi endoscopiei în RM au fost întrebările principale al acestui forum ştiinţific.

 

În 1986 în cinstea aniversării a zecea a endoscopiei SCR, a fost organizată conferinţa ştiinţifico-practică. Tematica: ”Organizarea endoscopiei diagnostice şi metodele curativ-operatorii endoscopice”.

 

La acest forum au participat 335 delegaţii, specialişti şi savanţi în domeniul endoscopiei, gastroenterologiei, chirurgiei, reprezentanţi din toate fostele republici unionale şi centrele ştiinţifice a fostei Uniuni Sovietice: Moscova, Leningrad, Kiev, Minsk, Alma-Ata, Taşkent, Riga, Vilnius, Tallin, Tartu, Tbilisi, Erevan, Vladivostok, Novosibirsk, Kurgan, Tyumen, Celeabinsk, Sverdlovsk, Soci, Smolensk, Kazan, Harkov, Dnepropetrovsk, Perm, Rostov pe Don, Odesa, Nykolaev, Herson, Krasnodar, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Lvov.

 

Printre delegaţii conferinţei – 20 aveau gradul ştiinţific DHŞM (profesori universitari), 52 doctori în medicină (inclusiv 26 conferențiari), 113 medici aveau I şi categorie superioară.

 

Această conferinţă a avut mare însemnătate în plan de organizare şi dezvoltare ulterioară a endoscopiei atât în RM, cât şi în fosta Uniune Sovietică.

 

Un aport mare în pregătirea conferinţei, elaborarea materialelor ştiinţifice a adus D-r V. Raşcov (acum conferențiar la catedra de endoscopie).

 

La 23 mai 1994 la conferinţa de instituire a fost creată „Societatea ştiinţifică a medicilor endoscopişti şi ecografişti în domeniul organelor abdominale din RM”.

 

Preşedintele societăţii a fost ales V. Guţu, secretar ştiinţific D-r Larisa Daţco.

3.jpg

D-r Larisa Daţco.

Pe parcursul acestor ani au fost convocate 67 de şedinţe a secţiei şi societăţii ştiinţifice, la care sau discutat rapoarte şi informaţii pe diferite ramuri a endoscopiei şi USG organelor abdominale şi sistemului urinar.

 

Secretarii ştiinţifici: D-r Anna Kalamaghina, D-r Larisa Daţco au îndeplinit un lucru enorm pentru pregătirea, convocarea şi realizarea şedinţelor societăţii.

 

D-na Anna şi D-na Larisa vă mulţumesc din tot sufletul pentru lucrul care aţi îndeplinit. Vă doresc sănătate şi succes în muncă.

 

În limitele Congresului al VII (1991) şi al VIII (1997) al Chirurgilor din RM a funcţionat secţiile de endoscopie şi chirurgie miniminvazivă.

10 medici endoscopişti posedă diferite grade ştiinţifice:

4.jpg

V. Guţu

DŞM, conferenţiar, Medic Emerit al RM

8.jpg

E. Pitel

DŞM

3A.jpg

L. Şanţevaia DŞM

5A.jpg

A. Cotoneț  DŞM

4A.jpg

N. Belev

DHŞM

7.jpg

V. Raşcova DŞM, conferenţiar

6.jpg

A. Ghereg

DŞM, conferenţiar

34.jpg

I. Garbi

DŞM

10.jpg

A. Danci

DŞM

9.jpg

P. Gurău

DŞM

22.jpg

V. Istrate 

doctor în medicină

12.jpg

A. Dolghii

DȘM

45.jpg

I. Simionică

doctor în medicină, conferenţiar cercetător

234.jpg

S.Samohvalov

DŞM

​Medicii endoscopişti participă activ şi prezintă rapoarte la conferinţe, congrese, simpoziumuri atât locale, cât şi internaţionale. De către ei sunt publicate mai mult de 300 lucrări ştiinţifice.

 

Medicii endoscopişti întreţin legături cu multe centre ştiinţifice de peste hotare în plan ştiinţific şi practic.

 

În decembrie 2001 sa hotărât de a convoca în 2002 primul congres al medicilor endoscopişti şi USG. În ordinea pregătirii către congres sa dovedit că Parlamentul RM încă în ianuarie 1997 a schimbat legea cu privire la societăţile obşteşti din RM. Toate societăţile obşteşti au fost obligate în timp de 18 luni să treacă reînregistrarea, în caz contrar societatea pierde statutul de persoană juridică. Noi nu am fost informaţi de această hotărâre şi societatea noastră a pierdut statutul juridic.

 

Pe data de 24 aprilie 2002 conferinţa de constituire a medicilor endoscopişti hotărăşte şi organizează o nouă societate cu denumirea „Asociaţia de Endoscopie, Chirurgie miniminvazivă şi Ecografie din RM”. Preşedintele a fost ales DŞM, conferenţiar A. Ghereg, secretar ştiinţific D-r Lilia Danilă.

 

Vasile Guțu

bottom of page