top of page

Despre

1.jpg

Prin decizia Ministerului Justiției al RM cu №386 din 15-12-2016, se înregisrează statutul Asociației Obștești, Societatea de Endoscopie, Chirurgie miniminvazivă și Ultrasonografie “V.M.Guțu”. Defacto activitatea SECMU începe prin adunarea organizatorică a societății din 02-02-2017.  Societatea de endoscopie, chirurgie miniminvazivă și ultrasonografie «V.M. Guțu» din  Republica  Moldova este  o organizație  obșteasca, fondata pe principii  benevole de către specialiștii  ocupați cu diagnosticul endoscopic, ultrasonor, chirurgie miniminvazivă.

Asociația este o formaţiune republicană, benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei medicilor asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale şi ştiinţifice, care nu are drept scop obţinerea profitului. Scopurile şi sarcinile Asociaţiei sunt stabilite de statutul, regulamentul acesteia, înregistrate în modul stabilit de lege, contribuirea la realizarea potențialului de creație al opiniei publice medicale, în interesele soluționării problemelor actuale practice, tehnice  si  științifice, în efectuarea diagnosticului endoscopic, ecografic; în acordarea ajutorului  practic, juridic  si științific membrilor asociației; in participarea activa la perfecționarea sistemului de  învățământ  si ridicarea nivelului  profesional al specialiștilor; în dezvoltarea prioritara a investigațiilor științifice de  diagnostic.

Suntem membru al societății de endoscopie din:  Ro, Ru, EU

bottom of page